TűzvédelemMunkavédelemTűzoltó készülékekTűzoltó vízforrásokTűzoltó készülék, Tűzoltó tömlő, Tűzoltó sugárcső, Szerelvények, kiegészítők, Tűzcsapszekrény.Oktatás

 

TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK

A tűzoltó vízforrás fenntartójának kötelességei:

 • A vízkivételi helyeket, azok szerelvényeit és tartozékait legalább félévenként - fagy elleni védelmet szükség szerint - felül kell vizsgáltatnia.
 • A vizsgálatok alapján feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni.
 • A tűz vagy egyéb káreset során meghibásodott, illetve az oltáshoz használt vízkivételi helyek és azok karbantartását, javítását azonnal el kell végezni.
 • A vízkivételi helyekről nyilvántartást kell vezetni, amely legalább tartalmazza:
 • a) a vízkivételi hely egyértelmű azonosítását,
 • b) az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, javítás időpontját,
 • c) az ellenőrzést, felülvizsgálatot, karbantartást végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát, megállapításait,
 • d) a javítást végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát és a javítás megnevezését.
 • A vízkivételi helyek az év minden szakában hozzáférhetőek, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerűen használhatók legyenek.

A tűzcsapokat és a szerelvényeket karbantartáskor - a védőfesték lekopása vagy sérülése esetén - korrózió ellen védeni kell.

A tűzoltó vízforrásokat megfelelő jelzőtáblával kell ellátni.

A tűzoltó vízforrásoknál, föld feletti és föld alatti tűzcsapoknál az alábbi feladatok elvégzését vállaljuk:

 • Az ellenőrzésekről nyilvántartás és jegyzőkönyvek elkészítése a megrendelők számára.
 • Vízhozam mérése (mérősugárcsővel, kalibrált indukciós átfolyás mérővel)
  Indukciós átfolyásmérő: A műszer átmérő: 100-as, digitális kijelzője liter/másodpercben jelzi ki az átfolyó víz mennyiségét. A műszer táplálása 2 db B 75-ös tömlővel történik gyűjtőn keresztül.
 • Külön megegyezés szerint karbantartás.

A tűzoltó vízforrás felülvizsgálatát tűzoltó vízforrások felülvizsgálatára jogosító szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező szakember végzi.

Munkavédelem | Tűzvédelem | Tűzoltó készülékek | Tűzoltó vízforrások
Forgalmazott tűzvédelmi eszközök | Oktatás

eXTReMe Tracker
  Fire-Sziget Kft. - Tűz- és Munkavédelem - Tel: 24/463-263