TűzvédelemMunkavédelemTűzoltó készülékekTűzoltó vízforrásokTűzoltó készülék, Tűzoltó tömlő, Tűzoltó sugárcső, Szerelvények, kiegészítők, Tűzcsapszekrény.Oktatás

 

TŰZVÉDELEM

A tűzvédelem területén a legfontosabb hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni. Ebben kiemelkedő szerepet kap a tűzvédelmi oktatás, valamint a tűzriadó terv gyakoroltatása. Minden dolgozónak ismernie kell a tűzoltó készülékek használatát, továbbá a tűz esetén reá háruló feladatokat. Nem elhanyagolható szempont a menekülési útvonalak jól láthatósága sem. Ezt megfelelő irányfény világítással, illetve utánvilágító biztonsági táblák kihelyezésével lehet elérni.


A tűzvédelem területén az alábbi feladatokat vállaljuk:

  • tűzvédelmi helyzet felülvizsgálata,
  • tanácsadás tűzvédelmi kérdésekben,
  • megfelelő képzettségű tűzvédelmi vezető biztosítása,
  • tűzvédelmi szabályzat készítése tűzveszélyességi osztályba sorolással,
  • tűzriadó terv készítése,
  • tűzvédelmi oktatás,
  • tűzvédelmi szakvizsgára felkészítés, szakvizsgáztatás,
  • tűzvédelmi hatóságnál a cég érdekeit képviselni.


A tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény előírásai:

19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.

Munkavédelem | Tűzvédelem | Tűzoltó készülékek | Tűzoltó vízforrások
Forgalmazott tűzvédelmi eszközök | Oktatás

eXTReMe Tracker
  Fire-Sziget Kft. - Tűz- és Munkavédelem - Tel: 24/463-263